Pocket

町内の小・中学校で卒業式が執り行われました。
宮川中学校 17名
大台中学校 66名
宮川小学校 15名
三瀬谷小学校 28名
川添小学校  9名
日進小学校 10名